Til hovedinnhold

El-sjekk bolig

Den største årsaken til brann i norske hjem er feil på det elektriske anlegget. Når vi gjennomfører en el-sjekk så går vi gjennom anlegget på et overordnet plan, og ved behov vil vi anbefale en mer omfattende elkontroll.

Ved en el-sjekk så tar vi en gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere der med tar stikkprøver ved mistanke om avvik. Sjekken er ment for å oppdage grove og graverende feil, slik at kunden følere seg tryggere i forhold til brannfare og strømgjennomgang.

Elektriker fra EL-PROFFEN viser innsiden av et sikringsskap. Foto

Hvorfor elsjekk?

  • Oppdager grove feil
  • Du kan føle deg tryggere
  • Rapport på el-anlegget ditt
  • Vi kan utbedre feil kort tid etter

En elsjekk inneholder følgende:

  • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen av elektriker. 

  • Målinger av jordfeil.

  • Jordfeilbryter test med testknapp.

  • Enkel rapport fra elsjekk opplastet boligmappa

*Prisen forutsetter bolig inntil 250 m2 uten utleie.